PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuyển đổi số trong ngành Y tế - Cơ hội và thách thức
Đây là chủ đề Hội nghị trực tuyến tổ chức chiều 17/11, kết nối từ điểm cầu Sở Y tế đến các điểm cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Y tế Tạc Văn Nam chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế

Đại biểu dự Hội nghị được phổ biến một số nội dung: Tổng quan về chuyển đổi số (CĐS); kế hoạch CĐS của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cơ hội và thách thức trong hoạt động CĐS của ngành Y tế; kết quả và nhiệm vụ duy trì, phát triển Đề án hồ sơ sức khoẻ toàn tỉnh; hướng dẫn các bước triển khai bệnh án điện tử; hướng dẫn triển khai có hiệu quả Đề án 06 về làm sạch dữ liệu tiêm chủng, sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, thực hiện việc thanh toán các dịch vụ không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tạc Văn Nam yêu cầu các đơn vị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CĐS; các phòng chức năng của Sở Y tế ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo CĐS trước ngày 25/11. Trên cơ sở đó, các đơn bị ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo CĐS của đơn vị trước ngày 5/12; Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) nghiên cứu đưa các nội dung giao chỉ tiêu về CĐS năm 2023 cho các đơn vị, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch CĐS năm 2023.

Các đơn vị trong ngành Y tế triển khai hiệu quả các phần mềm trong hoạt động, duy trì tốt Trang thông tin điện tử của đơn vị, mở thêm chuyên mục CĐS trên Trang thông tin điện tử, đẩy mạnh họp trực tuyến, giảm thiểu các cuộc họp trực tiếp, tăng cường thực hiện CĐS trong in ấn tài liệu, tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh.

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông chuẩn bị các điều kiện để triển khai bệnh án điện tử năm 2023./.

Ngọc Tú