PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Đông Bắc giao ban công tác năm 2023
Sáng 24/11, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi đua.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh Đông Bắc gồm Liên minh HTX 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang. Năm 2023, giữ vai trò Trưởng Cụm thi đua là Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn, Phó Cụm là Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX các tỉnh, công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) đã được triển khai kịp thời tới cán bộ, viên chức, HTX đơn vị thành viên trong Cụm và được các đơn vị, cá nhân tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua trong Cụm diễn ra với nhiều hoạt động và hình thức phong phú đã kịp thời động viên, khích lệ các HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể. Liên minh HTX các tỉnh chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể tới các HTX; phối hợp với UBND các các huyện, thành phố thăm nắm tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thành viên không để ảnh hưởng đến phát triển sản xuất; phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX. Tích cực, chủ động làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các HTX… Trong năm 2023, trong Cụm thi đua có 109 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, riêng tỉnh Bắc Kạn có 32 mô hình.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, phong trào thi đua trong Cụm hoạt động còn hạn chế về quy mô và chất lượng. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến tại các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, hoạt động thi đua của các đơn vị tuy đã có đổi mới nhưng chưa đa dạng, phong phú, chưa chú trọng về công tác tổng kết các phong trào để rút ra những ưu điểm, hạn chế của mình.

Đại diện Liên minh HTX các tỉnh ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân các tồn tại trong công tác TĐKT năm 2023; chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm thực hiện công tác TĐKT tại Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác TĐKT trong thời gian tới; thống nhất trình Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Bằng khen cho Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng; tặng 1 Cờ thi đua và 3 Bằng khen cho các HTX tiêu biểu trong Cụm thi đua; cùng ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn Dương Văn Huấn trao đã Cờ luân lưu Trưởng cụm thi đua năm 2024 cho Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn Liễu Xuân Du./.

Hương Dịu