PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an sinh từ chương trình cho vay nhà ở xã hội
Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã và đang tích cực phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Trung ương, qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hiểu rõ, tham gia vay vốn tín dụng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chi nhánh CSXH tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay vốn tới các xã, phường, hội đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn... Trên cơ sở danh sách các đối tượng đăng ký, các đoàn thể phối hợp với UBND cấp xã, phường tiến hành bình xét, cán bộ Ngân hàng CSXH sẽ thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đảm bảo công khai, đúng quy định.

Theo thống kê của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thực hiện chương trình cho vay làm nhà ở xã hội, năm 2021, toàn tỉnh có 69 hộ vay vốn với số tiền 23.751 triệu đồng; dư nợ 47.994 triệu đồng, với 172 hộ đang dư nợ. Từ đầu năm 2022 đến ngày 9/6/2022, có 21 hộ vay với số vốn 4.643 triệu đồng; dư nợ 49.957 triệu đồng, với 188 hộ đang dư nợ. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều gia đình thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng chính sách cho vay nhà ở xã hội rộng, bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều kiện để vay vốn là khách hàng thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, gửi tiết kiệm hằng tháng tại Ngân hàng CSXH nơi cho vay; có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết; có vốn tự có tối thiểu bằng 30% phương án tính toán giá thành của người vay.

Ngoài ra, khách hàng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình…

Theo quy định của Nghị định này, các đối tượng đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay theo quy định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm tức 0,4%/tháng; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tương đối dài, tối đa là 25 năm nên người lao động thu nhập thấp có thể yên tâm công tác.

Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tăng cường giải ngân cho vay các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình cho vay làm nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cộng đồng dân cư./.

Hương Lan