PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo xét xử công bằng nghiêm minh đúng pháp luật
Để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, thời gian qua, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử, đảm bảo thực thi pháp luật công bằng, nghiêm minh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các bản án do Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh tuyên bảo đảm tính dân chủ, nghiêm minh, đúng pháp luật

Từ năm 2019, phong trào thi đua được phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức Tòa án với khẩu hiệu “Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”. Đồng thời gắn các phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD- TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết số 55- NQ/BCSĐ ngày 05/4/2019 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, mỗi thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trong một năm. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng xét xử của ngành. Sau 3 năm thực hiện, công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm của Tòa án nhân dân đã đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng nâng lên. Riêng trong năm 2019, Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh đã tổ chức được 41 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong quá trình xét xử, các phiên tòa đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công bằng, dân chủ và nghiêm minh. Sau mỗi phiên tòa, các thẩm phán chủ tọa đã tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm với đầy đủ thành phần nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của hội đồng xét xử.

Song song với đó, Tòa án nhân dân 2 cấp cũng tập trung vào xây dựng ngành vững mạnh với trọng tâm là tổ chức cho công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị. Hàng tháng, ngành cũng phối hợp tổ chức tập huấn trực tuyến cho thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký...

Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, chất lượng xét xử thẩm vấn công khai tại phiên tòa được nâng cao, bảo đảm ra quyết định, bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Các vụ án lớn, phức tạp được dư luận quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết và được Toà án đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Trong giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, Toà án 2 cấp đã tích cực làm tốt công tác hoà giải, đối thoại. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết tốt vụ án. Trong năm 2019, ngành đã thụ lý 1.500 vụ án các loại, đã giải quyết 1.431 vụ, đạt tỷ lệ 95,4%. So với năm 2018, số vụ, việc thụ lý tăng 96 vụ, việc, số giải quyết tăng 88 vụ, việc. Cụ thể, án hình sự đã thụ lý 402 vụ, giải quyết 397 vụ; án dân sự đã thụ lý 940 vụ, việc đã giải quyết 876 vụ, việc; án hành chính thụ lý và giải quyết 13/13 vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thụ lý 962 vụ, việc các loại; giải quyết được 691 vụ, việc; đạt tỷ lệ 71,8%. Nhờ thực hiện các giải pháp nêu trên đã giúp các vụ án do ngành thụ lý đa số được giải quyết trong thời hạn luật định, các bản án tuyên đều thể hiện tính dân chủ, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp. Xây dựng đội ngũ cán bộ Toà án nhân dân hai cấp có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Tập trung chỉ đạo công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng xét xử, kiên quyết không để xét xử oan sai, lọt người, lọt tội, xét xử công minh, khách quan, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.

Thu Trang