PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dân số trung bình sơ bộ của tỉnh Bắc Kạn năm 2022 là 324.353 người
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, dân số trung bình chính thức của tỉnh Bắc Kạn năm 2021 là 323.712 người; dân số trung bình sơ bộ năm 2022 là 324.353 người.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2021, trong tổng số 323.712 người, có 73.114 người ở khu vực thành thị, 250.598 người khu vực nông thôn. Phân theo giới tính, nam có 164.707 người, nữ có 139.005 người.

Số liệu năm 2022, khu vực thành thị có 73.565 người, khu vực nông thôn có 250.788 người. Phân theo giới tính, nam có 166.070 người, nữ có 158.283 người.

Năm 2022, nam có 166.070 người, nữ có 158.283 người (Ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Số liệu này sẽ được công bố trong Niên giám thống kê năm 2022 của Cục Thống kê. Để đảm bảo thống nhất số liệu giữa tỉnh và các huyện, thành phố, Cục Thống kê tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Xem chi tiết./.

Bích Huệ
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan

TIN BÀI MỚI