PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tư pháp thông báo danh sách cán bộ tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 12/5/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 421/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thông tin và đăng tải danh sách cán bộ tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đề nghị tư vấn, hướng dẫn về pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể thông qua đội ngũ tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp tổng hợp và gửi đến các đơn vị, địa phương danh sách mạng lưới tư vấn pháp luật của các sở, ngành, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và cung cấp thông tin cho cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã khi có nhu cầu hỗ trợ pháp lý.

Theo đó, danh sách ấn định gồm 29 cán bộ tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Bế Hiền