PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 19/9 - 23/9/2022
Trong tuần, từ 19 - 23/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, nổi bật như: Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; Quyết định phê duyệt 38 dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2025; Công văn chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Theo đó, để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương, cơ sở hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật…

UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu của UBND tỉnh, tiến hành giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với từng địa bàn, không để “xã trắng” về công dân nhập ngũ, thực hiện “tuyển người nào chắc người đó” đạt 100% chỉ tiêu.

Phê duyệt 38 dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2025

Theo Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 19/9/2022, giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh có 38 dự án được hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, thành phố Bắc Kạn có 1 dự án, huyện Bạch Thông 7 dự án, huyện Ba Bể 4 dự án, huyện Chợ Đồn 10 dự án, Chợ Mới 8 dự án, Na Rì 2 dự án, huyện Ngân Sơn 3 dự án, huyện Pác Nặm 3 dự án.

Công nhận 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc công nhận 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 và Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Tại Công văn số 6249/UBND-VXNV ngày 22/9/2022 thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện thành phố:

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt…

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022

Tại Công văn số 6296/UBND-TH ngày 23/9/2022, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó nhấn mạnh, phải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi, phát triển đàn gia cầm, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng tinh quặng chì kim loại theo kế hoạch đề ra.

Các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công..., phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022./.

Thu Cúc (tổng hợp)