PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể
UBND tỉnh vừa có Văn bản số 6176/UBND-GTCNXD ngày 16/10/2020 đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

Đường vòng quanh hồ Ba Bể (trước đây do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý) đã chuyển thành đường tỉnh (ĐT 254), theo quy hoạch được duyệt có mặt cắt ngang từ 4,5 m - 5,25 m, nay điều chỉnh quy hoạch đường cấp VI miền núi.

Đường từ thôn Pác Ngòi đi trung tâm xã Quảng Khê, theo quy hoạch được duyệt có mặt cắt ngang từ 5,25 m - 7 m, nay điều chỉnh quy hoạch đường cấp V miền núi.

Tuyến đường ĐT 257 B (xã Phương Viên - Đồn Đèn - thị trấn Chợ Rã), theo quy hoạch được duyệt có mặt cắt ngang từ 7,0 m - 8,0 m, nay điều chỉnh quy hoạch đoạn từ trung tâm xã Quảng Khê - Đồn Đèn - xã Khang Ninh đường cấp IV miền núi.

Bổ sung vào quy hoạch hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, với công suất khoảng 400 m3/ngày đêm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Bể rà soát, điều chỉnh bổ sung các loại đất vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định sau khi các công trình, dự án có chủ trương quyết định đầu tư.

Giao các đơn vị có liên quan và UBND huyện Ba Bể rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác của Đồ án Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND, khi thực hiện lập quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật khác trong khu vực hồ Ba Bể cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Bích Huệ