PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh
Sáng 18/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU họp đánh giá công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chỉ thị số 10-CT/TU) được các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, lâm sản được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức như họp thôn, tổ dân phố; niêm yết văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại trụ sở UBND cấp xã, nơi công cộng; qua hệ thống loa phát thanh cấp huyện, xã và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức cho người dân ký cam kết quản lý, bảo vệ lâm sản, khoáng sản và phát triển rừng tại các xã thuộc 2 khu bảo tồn; cấp phát tờ rơi…

Công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên. Đối với lĩnh vực khoáng sản, trong năm 2022, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với 11 doanh nghiệp khai thác 14 mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 5 mỏ khoáng sản của 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Sở Công Thương chủ trì một đợt kiểm tra tại 12 mỏ và một đợt kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại một số mỏ khai thác khoáng sản. Sở Xây dựng đã kiểm tra 2 đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các quy định trong hoạt động khoáng sản; đối với một số tồn tại của các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đã đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 6 vụ vi phạm pháp luật về khoáng sản, khởi tố 2 vụ với 4 bị can, xử lý vi phạm hành chính 4 vụ với số tiền 113 triệu đồng, tịch thu 156 kg quặng vàng và nhiều máy móc phục vụ khai thác khoáng sản trái phép khác. Lực lượng Kiểm lâm tiến hành 88 lượt truy quét tại các xã Kim Hỷ, Lương Thượng, huyện Na Rì, tiêu hủy 28 máy móc các loại, 12 lán tạm. UBND các huyện, thành phố tổ chức trên 90 lượt kiểm tra, truy quét, phát hiện 11 vụ khai thác, chế biến khoáng sản trái phép, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 135 triệu đồng, thu giữ và tiêu hủy nhiều máy móc...

Đối với lĩnh vực lâm sản, trong năm 2022, lực lượng Kiểm lâm đã chủ động giải đoán ảnh vệ tinh, thực hiện tải và chuyển dữ liệu ảnh vệ tinh 4 lần đến các đơn vị để thực hiện giải đoán xác định được 281 điểm phá rừng, các vụ việc đã được xử lý theo quy định. Trong 5 tháng đầu năm 2023, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền cấp xã, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 363 lượt, phát hiện 2 địa điểm khai thác gỗ nghiến nhóm IIA trong rừng đặc dụng trái phép, đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Chợ Đồn điều tra, xử lý theo quy định. Các cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý 161 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 137 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước trên 989 triệu đồng...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU; bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó chỉ rõ một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; việc giám sát sản lượng khoáng sản khai thác sau khi được cấp phép còn gặp nhiều khó khăn; việc quản lý khai thác lâm sản chưa chặt chẽ...

Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã có các giải pháp chỉ đạo tương đối đồng bộ; năm 2022, số vi phạm lâm luật, khoáng sản của tỉnh giảm so với thời điểm chưa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các thành viên, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường, nâng cao trách nhiệm; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên, ngành thành viên, các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, lâm sản.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về lâm sản, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra công tác quản lý trước, trong và sau thời điểm cấp phép các mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Đảng ủy Công an, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng vi phạm theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn trách nhiệm với kiểm điểm người đứng đầu để xảy ra sai phạm trên địa bàn, trong lĩnh vực được phụ trách đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, hoạt động khoáng sản.../.

Hương Dịu