PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự án thủy điện Mỹ Thanh và Pác Nặm được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch nhỏ toàn quốc
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, Dự án thủy điện Mỹ Thanh và Pác Nặm của tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch nhỏ toàn quốc.

Bộ Công Thương yêu cầu việc đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện Mỹ Thanh và Pác Nặm phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, phát triển điện lực; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định có liên quan khác./.

Bích Huệ