PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh khóa IX tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng 27/4/2021, HĐND tỉnh khóa IX đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp khó lường và tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như đời sống của Nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong 5 năm qua có nhiều bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của HĐND và UBND các cấp…

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, bên cạnh đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa IX của HĐND tỉnh, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua một số dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, các nội dung trình tại Kỳ họp là những vấn đề quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tại phiên làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh; hoạt động của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các hoạt động của HĐND tỉnh gần dân, sát dân, phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, tác động tích cực đến xây dựng hệ thống chính quyền của tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, góp phần tăng niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương. HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, cá nhân phụ trách. Từng cá nhân đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm để thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh với nhiều đổi mới, tiến bộ trên cơ sở vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Công tác điều hành kỳ họp khoa học và linh hoạt, giảm nhiều thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận và định hướng rõ nội dung, từ đó đi đến thống nhất phương án tối ưu, ban hành Nghị quyết sát thực tiễn. Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy thành 269 nghị quyết HĐND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp, quy hoạch, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đồng thời, phát huy hiệu quả chức năng giám sát, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, hiệu quả, tác động tích cực đến các cơ quan chức năng trong giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. HĐND tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả theo thẩm quyền các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải báo cáo kết quả hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, thông tin, văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt.

Với tinh thần thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia ý kiến bổ sung, làm rõ thêm những kết quả hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Toà án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

19 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Trong chương trình buổi sáng, 19 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cá nhân nhân Bằng khen tại Kỳ họp

Buổi chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình chuyên đề, thảo luận tại tổ về các nội dung trình Kỳ họp./.

Thu Cúc