PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Công Thương triển khai việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2)
Sở Công Thương vừa ban hành Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 2 theo chỉ đạo tại Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) chủ trì lập danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và cung cấp danh sách các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 cho Công ty Điện lực Bắc Kạn để triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách các đối tượng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông, gửi Công ty Điện lực Bắc Kạn để triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá bán điện.

UBND các huyện, thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ các Điện lực trong việc thực hiện kê khai, xác định các đối tượng sử dụng điện, các cơ sở lưu trú du lịch, giám sát đảm bảo các đối tượng sử dụng điện được hưởng đúng giá điện theo quy định.

Công ty Điện lực Bắc Kạn khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố thực hiện áp định mức tính toán tiền sử dụng điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện theo đúng quy định của Bộ Công Thương; báo cáo Sở Công Thương về tình hình giảm giá điện, giảm tiền điện.../.

Nông Cúc