PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày 11/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành các Quyết định hỗ trợ Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ cho Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 50 triệu đồng, Nhân dân tỉnh Quảng Nam 50 triệu đồng. Số tiền trên được chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Nam.

Ban Cứu trợ, Ban Phong trào và Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Nam thực hiện thủ tục chuyển tiền hỗ trợ theo đúng quy định./.

Triệu Thanh