PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 15
Chiều 29/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét một số nội dung quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh quán triệt nội dung Hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến về các đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh gồm: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển; đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Hương Lan