PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 38 (khoá XII)
Sáng 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 38 để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo tiến độ triển khai
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Hội nghị cho ý kiến đối với 3 nội dung làm theo Bác của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” năm 2022, thành lập các đoàn dự kiểm điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền./.

Hương Dịu