PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 45
Sáng 11/11, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 45 (khóa XII) để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến về:

Mua xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh;

Dừng thực hiện tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên;

Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh;

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh;

Phương án thiết kế kiến trúc nơi tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên và cầu Pác Ngòi thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể;

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023;

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ;

Dự thảo quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (thay thế Quy định số 01-QĐ/TU ngày 18/5/2018);

Dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực”;

Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thực hiện công tác cán bộ và bàn một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền./.

Hương Dịu