PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48
Sáng 10/1, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục thực hiện dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2023 và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/1/2023./.

Hương Dịu