PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Sáng 30/9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với 196 điểm cầu. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh (điểm cầu trung tâm)

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới” với các nội dung chủ yếu: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; thực trạng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Kạn gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những nội dung của Chuyên đề đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích và vô cùng sinh động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với hành động thực tế để góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai nội dung của Chuyên đề đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng hình thức phù hợp. Đồng thời cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình, cách làm tốt; phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, qua 9 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bên cạnh những mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch, còn có những mục tiêu, nhiệm vụ đạt thấp và có thể không đạt nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân. Do vậy, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2022. Cụ thể:

Các đơn vị, địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, triển khai hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, trong đó thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sán, bảo vệ rừng, phòng cháy rừng và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức các hoạt động năm học 2022 - 2023 đảm bảo chất lượng, an toàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, các chương trình an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vấn đề được dư luận quan tâm. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2023. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.../.

Hương Dịu