PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020
Chiều 17/3/2021, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác PCPNN năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN Phan Thanh Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2020, có 500 tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam. Giá trị giải ngân của các tổ chức phi chính phủ tài trợ 220 triệu USD, giảm 15% so với năm 2019; tỷ lệ giải ngân trong năm qua đạt 71%. Viện trợ PCPNN theo lĩnh vực bị suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lĩnh vực y tế đạt trên 51 triệu USD, phát triển kinh tế - xã hội 43,5 triệu USD; giáo dục - đào tạo đạt 30,9 triệu USD…

Các tổ chức PCPNN phần lớn tập trung hợp tác với chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập tại các bộ, ngành Trung ương. Hai hoạt động nổi bật trong năm 2020 của các tổ chức PCPNN đó là, hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19 với 115 tổ chức hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD; 45 tổ chức hỗ trợ 9 triệu USD dưới các hình thức khác nhau, giúp Việt Nam ứng phó kịp thời, cứu trợ người dân sau thiên tai bão lũ tại miền Trung.

Tại tỉnh Bắc Kạn, năm 2020, có 06 khoản viện trợ PCPNN được phê duyệt tiếp nhận với tổng vốn viện trợ không hoàn lại 1.174.076 USD, giảm 07 khoản viện trợ. Tuy nhiên, giá trị viện trợ tăng 514.035 USD so với năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Phan Thanh Sơn đề nghị, trong năm 2021, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN; tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức PCPNN; đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động nhằm đạt hiệu quả cao nhất…/.

Hương Dịu