PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2022 - 2023
Từ ngày 20 - 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đồng thời cung cấp một số thông tin phục vụ cho công tác quản lý giáo dục tiểu học ở cơ sở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học; cán bộ quản lý của các trường tiểu học…

Hội nghị triển khai một số văn bản của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; một số lưu ý về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cơ sở dữ liệu ngành; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022 - 2023; công tác quản lý tài sản; thực hiện chế độ chính sách trong các cơ sở giáo dục; triển khai công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Hệ thống mạng lưới trường, lớp tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các địa phương, đơn vị đã chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện và triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, đồng thời tích cực tham mưu, chỉ đạo và phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023./.

Ngọc Tú