PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày 10/03/2021, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho 80 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số quy định về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định 130/2020-CP của Chính phủ; các biểu mẫu kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm; kê khai phục vụ công tác cán bộ và kiểm soát tài sản, thu nhập…

Hội nghị sẽ là cơ sở để các đơn vị, địa phương thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đúng, đủ, chính xác tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, phục vụ cho công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng./.

Nguyễn Thị Vợi (Thanh tra tỉnh)