PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều 17/6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhận Bằng khen tại Hội nghị
 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp có tinh thần trách nhiệm cao, đã bám sát, theo dõi sát từng địa bàn được phân công; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra kịp thời tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,81%. Cử tri đã lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ bản đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, cử tri tỉnh Bắc Kạn đã bầu được 6/6 ĐBQH khóa XV; 50/50 đại biểu HĐND tỉnh, 238/242 đại biểu HĐND cấp huyện, 1.952/2.019 đại biểu HĐND cấp xã.

Hội nghị đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong cuộc bầu cử. Theo đó, tại một số địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, kịp thời; hoạt động của một số Ban bầu cử các cấp chưa thực hiện hết nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp ở một số đơn vị, địa phương còn lúng túng; việc cấp tài liệu cho các Tổ bầu cử còn chậm; kinh phí trung ương cấp chỉ đáp ứng được 37,5% tổng chi phí cho công tác bầu cử…

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương và từng thành viên Ủy ban bầu cử các cấp, Tổ bầu cử ở các cấp đã tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các đơn vị căn cứ quy định của luật, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động chuẩn bị các điều kiện, nhất là nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND theo luật định. Đại biểu HĐND các cấp xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để giám sát. Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, địa phương chủ động hoàn thiện sớm các thủ tục thanh quyết toán kinh phí bầu cử đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2021…

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Nhân dịp này, 27 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

Hương Dịu