PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020
Chiều 07/01, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm, góp phần thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác dân vận chính quyền có chuyển biến rõ nét, nhất là trong lực lượng vũ trang. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong năm, quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt ở xã phường, thị trấn, trong cơ quan hành chính Nhà nước, tại nơi làm việc và trong lực lượng vũ trang. Các đơn vị, địa phương đã tiếp 854 lượt công dân, tiếp nhận 1.600 đơn thư, giải quyết 29/39 vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức 272 buổi tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân để nghe phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Cùng với đó, Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thực sự lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2020, toàn tỉnh có 1.635 mô hình dân vận khéo được đăng ký triển khai thực hiện, trong đó có 524 mô hình duy trì, 1.111 mô hình đăng ký mới. Các mô hình được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Văn phòng tham mưu, giúp việc chung đã xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế hoạt động nên khắc phục được một phần tình trạng trùng lắp trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, phần lớn mục tiêu của Đề án chưa đạt được theo yêu cầu, nhất là trong công tác quản lý, điều hành hoạt động; việc sắp xếp tổ chức và công tác tham mưu giúp việc của Văn phòng chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra… Vì vậy, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất đề nghị tạm dừng việc thực hiện Đề án 12-ĐA/TU để trở lại hoạt động theo từng tổ chức như trước đây.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá trong năm 2020, hệ thống dân vận các cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua ý kiến thảo luận và thực tiễn tại cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh cho rằng, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế nhất định như trong công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết tới quần chúng Nhân dân; công tác thăm nắm tình hình Nhân dân để vận động triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước đôi lúc còn chưa sâu sát…

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 đạt kết quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phong trào “Dân vận khéo” cần triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, thường xuyên hơn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường thăm nắm tình hình về công tác dân tộc, tôn giáo…

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 12-ĐA/TU, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh nhấn mạnh, đây là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề để đánh giá một cách toàn diện việc triển khai thực hiện Đề án 12-ĐA/TU trong thời gian qua, từ đó có phương án triển khai phù hợp trong thời gian tới./.

Hương Lan