PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022
Sáng 29/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, các chính sách dân tộc được thực hiện xoay quanh các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025; chính sách đối với người có uy tín; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS; Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đến năm 2025.

Bên cạnh đó, có 19 địa phương đã ban hành 55 chính sách đặc thù riêng, liên quan đến các lĩnh vực như: Phát triển sản xuất nông nghiệp; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo nguồn, phát triển nguồn nhân lực... Những chính sách được các tỉnh ban hành nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày về Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đề nghị ngành Dân tộc tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hành động về chuyển đổi số cho đồng bào DTTS.

Phát biểu tại Hội nghị, tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các chính sách về công tác dân tộc. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ hỗ trợ ngân sách cho tỉnh còn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách địa phương như Bắc Kạn để thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019 - 2025” và Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về túy vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”; đồng thời sớm ban hành quyết định thay thế Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn để địa phương có cơ sở áp dụng thực hiện các chính sách liên quan…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó cần quan tâm kiện toàn bộ máy theo các đề án, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo số lượng, cơ cấu tổ chức, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; phát huy tốt vai trò uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tăng cường quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng yêu cầu Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố hệ thống hoá về công tác chuyển đổi số; mỗi đồng chí làm công tác dân tộc phải thấm nhuần chủ trương, nhận thức đầy đủ, tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để thực hành trong thực tiễn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến trụ cột xã hội số để phục tốt hơn đối tượng đồng bào DTTS.

Nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là vấn đề lớn, có tính chất chiến lược, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, đối với các vấn đề bất cập, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp, trả lời rõ ràng những nội dung thuộc thẩm quyền, nội dung nào vượt thẩm quyền sẽ báo cáo và xin hướng giải quyết./.

Thu Trang