PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến tổng kết MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng 16/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định trong công tác bầu cử và tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng và đủ về cơ cấu, thành phần; tổ chức thành công các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo về tiến độ thời gian, dân chủ, công khai, đúng luật; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về MTTQ tham gia cuộc bầu cử bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Cấp tỉnh đã tổ chức được 82 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các vị ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện tổ chức 196 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện, thành phố. Cấp xã tổ chức 936 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại - tố cáo được thực hiện đúng theo quy định.

Công tác tuyên truyền đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Qua tuyên truyền, các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là ý thức lựa chọn đại biểu được bầu và tích cực tham gia đi bỏ phiếu.

Kết quả, số ĐBQH trúng cử đủ 6/6 đại biểu so với số được ấn định; số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đủ 50/50 đại biểu so với số được ấn định; số đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử 238/242 so với số được ấn định; số đại biểu HĐND cấp xã trúng cử 1.952/2.019 so với số được ấn định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia, đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền về kết quả, thành công của cuộc bầu cử; tham gia giám sát chương trình hành động của các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai đầy đủ, chất lượng các công tác theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thu Trang