PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể
Chiều 15/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội dự thảo Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà Hoàng Thị Tảo - Thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Dự thảo Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích dam lam thắng cảnh hồ Ba Bể gồm 3 chương: Phân tích, đánh giá hiện trạng và đất đai thuộc di tích; quan điểm và mục tiêu; định hướng quy hoạch.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể; bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo và di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong khu vực di tích; phát huy giá trị danh lam thắng canh trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh; xác định ranh giới bảo vệ di tích làm cơ sở pháp lý để quản lý di tích; là cơ sở pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị huyện Ba Bể tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo để
trình cấp có thẩm quyền theo quy định

Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá đơn vị tư vấn đã bám sát Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”. Đồng thời đóng góp một số ý kiến như: Cần điều chỉnh phân kỳ đầu tư đối với một số dự án; tham khảo ý kiến của các bộ, ngành liên quan, ý kiến của các chuyên gia và đặc biệt là ý kiến của người dân sinh sống trong khu vực quy hoạch; cần có phương án tái định cư cho những khu vực bị giải tỏa; cần đề cập cụ thể việc đầu tư hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống phục vụ du khách và đưa tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể vào định hướng quy hoạch...

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền yêu cầu bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để chuyển tới đơn vị soạn thảo bổ sung, hoàn thiện dự thảo nhằm bảo đảm quy hoạch có tính khả thi, có giá trị lâu dài./.

Thu Trang