PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trong khu công nghiệp
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trong Khu công nghiệp. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành; đơn vị, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thanh Bình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Mobifone Bắc Kạn đã giới thiệu tổng quan về công nghệ chuyển đổi số đến các doanh nghiệp, đơn vị và hệ sinh thái giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông, như hệ giải pháp viễn thông cơ bản, hệ sinh thái giải pháp quản trị doanh nghiệp…; đồng thời đánh giá kết quả đã thực hiện trong quá trình đồng hành với một số doanh nghiệp, địa phương trong thời gian vừa qua.

Tại Hội thảo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức bước đầu trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, các đại biểu cho rằng, từ yêu cầu thực tiễn, các giải pháp, mô hình phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện hiệu quả trong lộ trình chuyển đổi số.

Ông Hoàng Văn Khởi - Phó Trưởng Ban phụ trách, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị tư vấn và Mobifone Bắc Kạn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về công tác đào tạo, hướng dẫn chuyển giao cho lực lượng tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Việc ứng dụng chuyển đổi số vào các nội dung quản lý xây dựng, quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp, quản lý đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy, quản lý cây xanh, camera giám sát, các hợp đồng điện tử,… sẽ mang lại hiệu quả, lợi ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong khu công nghiệp./.

Hương Lan