PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Na Rì xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, ngày 27/01/2021, tại xã Đổng Xá có xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trước tình hình dịch bệnh VDNC xuất hiện trên địa bàn, ngày 28/01/2021, UBND huyện Na Rì đã quyết định công bố dịch bệnh VDNC trên trâu, bò tại xã Đổng Xá. Những vùng bị uy hiếp gồm các xã Quang Phong, Liêm Thủy và vùng đệm gồm các xã Xuân Dương, Dương Sơn, Côn Minh, Trần Phú. UBND huyện chỉ đạo những địa phương trên phải thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn trâu, bò.

UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng, các địa phương trong thời gian có dịch tạm dừng các hoạt động mua, bán, vận chuyển gia súc cảm nhiễm với bệnh VDNC và sản phẩm từ trâu, bò ra, vào vùng dịch. UBND xã Đổng Xá chủ trì phối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình bệnh dịch trên địa bàn huyện; xây dựng dự toán kinh phí và chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác ngăn chặn bệnh VDNC trên địa bàn. Đối với các địa phương chưa xuất hiện bệnh VDNC phải chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi để xử lý kịp thời./.

Ngọc Tú