PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 1.

 

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 2.

Theo baochinhphu.vn
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan