PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả thực hiện thi đua thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh
Thực hiện kế hoạch năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020 Trường Chính trị tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tỉnh giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với công tác đào tạo, trường đã tổ chức được 11 lớp với 767 học viên. Trong đó, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I duy trì quản lý và phục vụ 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 11 (2019 - 2021) gồm 90 học viên; hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là 08 lớp/559 học viên. Khai giảng 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 48 học viên; Bế giảng 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 70 học viên.

Công tác bồi dưỡng cũng được nhà trường quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2020 trường đã mở 04 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 294 học viên, đến nay đã bế giảng 01 lớp với 89 học viên.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban Giám hiệu chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tổ chức lấy ý kiến góp ý sau 01 năm thực hiện.

Công tác thanh tra giáo dục được tổ chức thường xuyên. Tổ Thanh tra đào tạo - bồi dưỡng tiến hành thanh tra hoạt động giảng dạy, học tập, xét điều kiện thi và tổ chức thi tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo tổ chức lấy phiếu và xử lý phiếu phản hồi từ người học năm học 2020 đối với giảng viên các khoa. Thực hiện việc ra đề thi, coi thi, chấm thi hết môn, hết phần học; thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp đảm bảo đúng quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực (lấy người học làm trung tâm). Thường xuyên kiểm tra, đốn đốc thực hiện các kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng; áp dụng nhiều biện pháp quản lý dạy và học theo đúng các quy chế, quy định của Học viện và của đơn vị.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, trường đã tổ chức thực hiện 06 đề tài khoa học cấp cơ sở, 02 đề tài cấp khoa, 03 sáng kiến kinh nghiệm. Các khoa, phòng chủ trì thực hiện đề tài đã triển khai đi nghiên cứu thực tế thu thập thông tin, số liệu phục vụ quá trình nghiên cứu.

Trường Chính trị cũng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”; tham gia tích cực, đầy đủ các cuộc Hội thảo khoa học của tỉnh và của các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức. Tổ chức 02 Hội nghị về công tác chuyên môn công tác đào tạo, bồi dưỡng (trong đó, 01 hội nghị về công tác chuyên môn; 01 hội nghị góp ý sau 01 năm triển khai, thực hiện Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Tổ chức triển khai thực hiện biên soạn cuốn “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn”./.

Thanh Thuyên