PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh ủy vừa chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện một số nội dung nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra như thu ngân sách, doanh thu từ hoạt động thương mại, du lịch...

Đến nay, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, gần 2 tháng cả nước không còn ca bệnh trong cộng đồng, phần lớn các ca bệnh đều được điều trị khỏi.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngày 24/6/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 3162-CV/TU yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện một số nội dung nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban đảng đoàn, ban cán sự đảng quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Bảo đảm môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 chủ động khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là sau khi mở lại các dịch vụ kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, trục lợi từ chính sách.


Phải thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, không để xảy ra tham nhũng,
lãng phí, trục lợi từ chính sách.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tập trung giải quyết những vướng mắc trong thủ tục hành chính. Thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để nguồn bệnh xâm nhập, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Hương Dịu