PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh cúm mùa
Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác. Việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Để chủ động phòng, chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo dangcongsan.vn