PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sôi nổi các phong trào thi đua

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể.

Các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào thi đua do tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương phát động.


Anh Bàn Văn Lợi là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông.

Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua trong sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Qua thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tăng 0,6% so với giai đoạn 2010-2015; GRDP đến năm 2020 dự ước tăng 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 tăng 1,9 lần so với năm 2015. Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của toàn tỉnh đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân lên những điển hình tiên tiến

Từ phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động đã góp phần truyền lửa để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, từ đó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Điển hình như ông Trương Văn Thủy, nông dân thôn Còi Mò, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông; ông Thào Minh Khyào, Bí thư Chi bộ thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, góp phần phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hoàng Minh Giáp, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư, huyện Na Rì; ông Thào A Súa, nông dân thôn Nà Bản, xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, tận tụy với nghề như bà Hoàng Thị Chiên, Trưởng phòng, Phòng Tài chính đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn; bà Lèng Hoàng Diệu, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn; bà Hà Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Nam Duy, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…


Ông Phạm Nam Duy, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn vừa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019.

Những năm qua, các phong trào thi đua được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất... đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất và công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 01 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 03 tập thể, 10 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể, 36 cá nhân. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, khen thưởng đối ngoại, khen thưởng cho nông dân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác. Từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 113 tập thể được tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh; 1.156 tập thể, 1.686 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 317 cá nhân được tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 593 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 1.102 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

Những kết quả trên là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Lan