PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thi công xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể
Chiều 25/11, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và nhà thầu xây lắp tổ chức động thổ dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi Lễ

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 và giao cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể có chiều dài 39 km (đến hồ Ba Bể) đi qua phường Sông Cầu, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn; xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và các xã Đồng Phúc, Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Khi hoàn thành sẽ cải thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian, quãng đường đến hồ Ba Bể; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, du khách đến tham quan, thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết báo cáo tình hình triển khai Dự án

Báo cáo tình hình triển khai Dự án, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết, quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án, các bên liên quan gặp không ít khó khăn như tuyến đường đi qua nhiều xã thuộc các huyện, thành phố, nhiều đoạn tuyến có địa hình, địa chất rất khó khăn; tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng lớn tới công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và khảo sát thiết kế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tư vấn, đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền địa phương trong thực hiện công tác GPMB và sự vào cuộc của các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đến nay, chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án đang tích cực hoàn thiện các bước để thực hiện đầu tư Dự án. Riêng đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Bắc Kạn đã cơ bản chi trả xong tiền bồi thường GPMB; các đoạn tuyến tại địa bàn các huyện cũng đang được đẩy nhanh công tác GPMB.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ động thổ Dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh về tầm quan trọng của Dự án và đề nghị trong thời gian tới, Chủ đầu tư Dự án, các ngành và chính quyền các cấp tích cực, nỗ lực hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước hết là thực hiện tốt công tác GPMB và các thủ tục có liên quan đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ về thi công và phương án đền bù GPMB. Các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để Dự án triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc theo hồ sơ thiết kế được duyệt, thường xuyên bám sát điều kiện thực tế cụ thể, báo cáo kịp thời để chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án có sự điều chỉnh phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất; trong quá trình thi công Dự án, đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường rừng...

Các nhà thầu tổ chức động thổ sau buổi Lễ
Hương Dịu