PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khuổi Luông, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh16:30Họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)