PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 46 từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)