PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh10:30Dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Trường Chính trị tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Đi công tác tại tỉnh Phú Yên

(Lịch thay đổi được tô đỏ)