PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 47 từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Đi công tác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Họp thống nhất nội dung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch ThôngPhòng họp số 1, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)