PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 39 từ 23/09/2024 đến 29/09/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Họp Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh09:30Họp Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhPhòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy14:00Họp Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)