PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 từ 25/09/2023 đến 01/10/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)