PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 từ 26/09/2022 đến 02/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:00Tiếp xúc cử tri tại xã Văn Lang, huyện Na Rì Huyện Na Rì
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)