PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 30 từ 22/07/2024 đến 28/07/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Thăm, tặng quà đối tượng chính sách Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh13:30Đi công tác tại huyện Bạch Thông, Ngân Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)