PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 29 từ 10/07/2023 đến 16/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2023 Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:00Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Di tích lịch sử Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)