PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 29 từ 11/07/2022 đến 17/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Họp Thường trực HĐND tỉnh Trụ sở HĐND tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy14:00Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Phòng họp số 2, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)