PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 30 từ 22/07/2024 đến 28/07/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự hội nghị cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc Hội trường tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)