PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 31 từ 24/07/2023 đến 30/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Thăm, tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại Thành phố Bắc Kạn thành phố Bắc Kạn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Đi công tác tại Hà Giang

(Lịch thay đổi được tô đỏ)