PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 từ 30/09/2024 đến 06/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:00Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Trụ sở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Làm việc tại cơ quan

(Lịch thay đổi được tô đỏ)