PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 40 từ 30/09/2024 đến 06/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Đi cơ sở nắm tình hình triển khai dự án xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang - Tuyên Quang Trụ sở xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể và trụ sở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Làm việc tại cơ quan

(Lịch thay đổi được tô đỏ)