PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 31 từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)