PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động, chú trọng công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy
cho giáo viên, học sinh Trường THPT Phủ Thông

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2024) với chủ đề  “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Tập trung tuyên truyền các nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý với các nội dung trọng tâm về hậu quả, tác hại của ma tuý, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp và ma tuý "núp bóng" các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử.

Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả như treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Bộ tài liệu "Kỹ năng phòng, chống ma tuý" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tăng cường các kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống, tuyên truyền, giảng dạy về phòng, chống ma tuý và lồng ghép các hoạt động ngoại khoá cho giáo viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao thu hút cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh tham gia, tạo môi trường sống lành mạnh và an toàn, tránh việc tiếp xúc với các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè./.

Ngọc Tú