PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2020
Ngày 18/01/2021, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn Lý Đức Toản cho biết, năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 372 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm xử lý theo quy định các tập thể và cá nhân vi phạm. Thanh tra các sở, ngành đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành và tiến hành các cuộc thanh tra độc lập trên các lĩnh vực. Trong năm, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành cũng đã có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận, trong năm qua, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý vẫn còn một số những hạn chế như: Tiến độ thanh tra một số cuộc còn chậm so với kế hoạch; việc đôn đốc xử lý sau thanh tra nhiều địa phương còn chưa giải quyết triệt để; việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Thanh tra còn nhiều bất cập…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2021, ngành Thanh tra cần tập trung hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” cho 05 cá nhân; Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2020./.

Nguyễn Thị Vợi