PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án Xây dựng mô hình trồng bưởi Diễn tại huyện Chợ Mới
Chiều 31/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành chủ trì Hội nghị nghiệm thu Dự án Xây dựng mô hình trồng bưởi Diễn tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự án do Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2020 tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.

Dự án được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu ứng dụng các giải pháp về kỹ thuật canh tác xây dựng mô hình trồng bưởi Diễn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân tại huyện Chợ Mới.

Kết thúc thời gian triển khai, Dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể: Xây dựng được mô hình trồng 05 ha bưởi Diễn tại xã Cao Kỳ; đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tại địa bàn triển khai Dự án nắm được quy trình kỹ thuật trồng bưởi Diễn.

Qua báo cáo kết quả Dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá, việc triển khai mô hình trồng bưởi Diễn là giải pháp hiệu quả thay thế các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp ở địa phương, Dự án cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị cơ quan thực hiện Dự án làm rõ hơn khả năng mở rộng diện tích sau thời gian kết thúc Dự án và bổ sung hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các hộ dân thực hiện.

Các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện báo cáo, đồng thời bỏ phiếu chấm điểm nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại Khá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa giao đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh công nhận kết quả Dự án; giao huyện Chợ Mới chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình trồng bưởi Diễn trên địa bàn, có định hướng phát triển trong thời gian tới./.

Hương Lan